Kontakt

Kontaktirajte nas bez obveze

CDS-BOND d.o.o.

Matični broj. 080483162

OIB. 05779404606

Registarski sud. Trgovački sud u Zagrebu

Adresa. Zagreb, Ožujska 10

Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Osnivači/članovi društva
Darija Mandić, mag.oecc. CEO,
Zoran Babić, ing.

Erste banka: HR9524020061100652468
Hypo banka: HR2125000091101156777

Uprava

uprava@bond.hr

Marketing

marketing@bond.hr

CDS Bond

cds@bond.hr
Pročitao sam tekst Izjave o zaštiti podataka
Podnošenja i rješavanja reklamacija na proizvode i usluge
Informiranja o proizvodima i uslugama
Informiranja o slobodnim radnim mjestima
Izjava o zaštiti podataka

CDS BOND D.O.O.
Ožujska 10
10 000 Zagreb

Obavještavamo vas da će CDS BOND D.O.O sve prikupljene osobne podatke obrađivati isključivo radi postupanja po vašem zahtjevu, i to u svrhu:

  • podnošenja i rješavanja reklamacija na proizvode i usluge;
  • informiranja o proizvodima i uslugama;
  • informiranja o slobodnim radnim mjestima.

Svoje osobne podatke u gore navedene svrhe dajete dobrovoljno što potvrđujete dajući jasnu i nedvosmislenu privolu. Navedeni podaci su nam nužni kako bi se ispunile svrhe u koju se prikupljaju i neće biti korišteni ni u koju drugu svrhu bez ishođenja vaše izričite privole. Slijedom navedenog, ako uskratite tražene osobne podatke, CDS BOND D.O.O neće moći postupiti po tom zahtjevu.

Obavještavamo vas da u svakom trenutku možete povući privolu na obradu vaših osobnih podataka bez posljedica te da će vašem zahtjevu biti udovoljeno u najkraćem mogućem roku. Nakon povlačenja vaše privole vaši osobni podaci više neće biti obrađivani te će u skladu s internim aktom CDS BOND-a D.O.O biti brisani ili uništeni na siguran način.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama izvan CDS BOND-a D.O.O. U slučaju davanja vaših osobnih podataka na korištenje trećim osobama, CDS BOND D.O.O će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

CDS BOND D.O.O će vaše osobne podatke obrađivati u skladu s opisanom svrhom, u razdoblju u kojem je obrada tih podataka nužna radi postizanja svrhe u koju su prikupljeni, a najduže u roku određenom internim aktom kojim se uređuje obrada i pohrana tih podataka.

Obavještavamo vas o pravu na pristup vašim osobnim podacima, što znači da imate pravo, na zahtjev, dobiti potvrdu o tome obrađuje li CDS BOND D.O.O osobne podatke koji se odnose na vas te, ako obrađuje, da imate pravo dobiti informacije, osobito o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni te o pravima koja kao ispitanik možete ostvariti u odnosu na CDS BOND D.O.O kao voditelja obrade osobnih podataka, primjerice, o pravu na pristup, ispravak, nadopunu, brisanje, ograničenje obrade i prenosivost osobnih podataka, prigovor i pravo na individualiziranje automatskog donošenja odluka vezanih uz obradu osobnih podataka.

Obavještavamo vas o pravu na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka, vezano uz osobne podatke koje ste nam dostavili.

Za sva pitanja i informacije vezane uz ostvarivanje vaših prava na zaštitu osobnih podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu osobnih podataka CDS BOND-a D.O.O na e-adresu szzop@bond.hr

Ožujska 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3643 201

Fax: 01 3643 649

Email: bond-zagreb@bond.hr

Dežurna služba 0-24

Tel: 01 3643 201

Email: bond-rijeka@bond.hr

Matice Hrvatske 1 , 21000 Split

Dežurna služba 0-24: 021 474  777

Email: Email: bond-split@bond.hr

24/7

Tehnička podrška