ZAŠTITA IMOVINE I OSIGURAVANJE JAVNIH SKUPOVA

U skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima CDS-BOND d.o.o. daje usluge zaštitarske i redarske službe. Za potrebe organizatora javnog okupljanja stručni radnici izrađuju plan osiguranja za redarsku službu, kojim se određuje prostor, vrijeme, sredstva i druge potrebne sigurnosne prosudbe.

Tijekom održavanja javnih okupljanja licencirani i posebno obučeni zaštitari pružaju visoku razinu sigurnosti na sportskim, kulturnim, vjerskim i drugim manifestacijama na kojima profesionalno i stručno održavaju red i mir.

Ožujska 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3643 201

Fax: 01 3643 649

Email: bond-zagreb@bond.hr

Dežurna služba 0-24

Tel: 01 3643 201

Email: bond-rijeka@bond.hr

Matice Hrvatske 1 , 21000 Split

Dežurna služba 0-24: 021 474  777

Email: Email: bond-split@bond.hr

24/7

Tehnička podrška