VATRODOJAVA

Vatrodojavni sustav na vrijeme upozorava na pojavu požara i time omogućava intervenciju prije no što je požar dostigao ozbiljne i razarajuće razmjere.
Sustavi za dojavu požara obavezni su za sve građevine i prostore za koje je, primjenom odgovarajuće metode procjene ugroženosti od požara, utvrđena obveza ugradnje tih sustava.

Kvalitetno ugrađen i redovito održavan vatrodojavni sustav minimalno je ulaganje sa nemjerljivim povratom.

Ožujska 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3643 201

Fax: 01 3643 649

Email: bond-zagreb@bond.hr

Dežurna služba 0-24

Tel: 01 3643 201

Email: bond-rijeka@bond.hr

Matice Hrvatske 1 , 21000 Split

Dežurna služba 0-24: 021 474  777

Email: Email: bond-split@bond.hr

24/7

Tehnička podrška