Politika kvalitete

Politika kvalitete

Osnovna djelatnost tvrtke CDS-BOND d.o.o. je pružanje usluga tehničke i tjelesne zaštite.

Naša misao vodilja je da samo sigurni klijenti mogu biti zadovoljni, jer sigurnost ne podnosi improvizacije. Njegujemo odnos baziran na kvaliteti i odgovornosti kako bi pomogli našim klijentima da budu što sigurniji i uspješniji u svome poslovanju.

Kvaliteta usluge i zadovoljstvo klijenata naš su prioritet i to predstavlja temeljnu vrijednost na kojoj gradimo svoju konkurentnost i trajno poboljšavanje djelotvornosti i uspješnosti našeg poslovnog sustava.

Kako bismo trajno održavali zadovoljstvo naših korisnika usluga te privukli interes novih, obvezujemo se da ćemo:

  • trajno analizirati postojeće i identificirati buduće potrebe i očekivanja korisnika usluga
  • tržištu nuditi suvremena i optimalna rješenja u pružanju usluga koja zadovoljavaju potrebe klijenata te sve tehničke i zakonske propise
  • s našim partnerima - profesionalcima iz područja sigurnosti (pravnici, ekonomisti, kriminalisti i forenzičari te stručnjaci u IT sektoru koji rade na razvoju i unaprjeđenju tehnoloških rješenja i integraciji noviteta na tržištu) pružat ćemo široki opseg osiguranja za potrebe klijenata i korisnika naših usluga.
  • sagledavati, analizirati i upravljati poslovnim rizicima i nastojati u njima prepoznati prilike za nove iskorake postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve
  • planirati i provoditi usavršavanje vlastitih ljudskih resursa u svim segmentima organizacije, te ih prikladnim mjerama motivirati za kvalitetno izvršenje posla
  • poticati timski rad i razvoj naših uposlenika te suradnju zasnovanu na međusobnom uvažavanju i poštovanju, tako da zajedničkim radom i zalaganjem postižemo zadane ciljeve
  • neprekidno poboljšavati djelotvornost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

 

Dužnost i obveza svih zaposlenih je prihvaćanje politike kvalitete kao trajnog načela u vlastitom djelovanju.

 

U Zagrebu, 17.03.2022.

 

Direktor:

Darija Mandić, mag.oecc.