Zakonska regulativa video nadzora u stambenim zgradama – što se smije, a što ne?

Smije li svaka stambena zgrada ugraditi videonadzor?

Ukoliko postoji dovoljan broj suvlasnika koji podržavaju uvođenje sustava videonadzora tada zgrada ima pravo uvesti željeni sustav s ciljem zaštite osoba i imovine. Pritom imajte na umu da se zaštita treba odnositi samo na zgradu i pripadajuće joj prostore poput garaža, spremišta, zajedničkih prostorija, pripadajućih vanjskih površina i sl. niste ovlašteni postaviti videonadzor na način da snima šire područje poput javnih prostora ili nečijeg tuđeg privatnog vlasništva.

Mora li se označiti postojanje videonadzora?

Da, ukoliko ugradite sustav videonadzora dužni ste staviti vidljivu obavijest na zgradu kako se prostor snima, što mora biti vidljivo svakom posjetitelju zgrade. Nemate pravo ugraditi ‘tajni’ videonadzor koji će snimati osobe bez njihove privole. Ukoliko je osoba mogla vidjeti znak da se snima tada se njezin ulazak u prostorije smatra dozvolom za snimanje. Oznaka koju ste postavili mora sadržavati jasne sljedeće poruke: da je prostor pod videonadzorom, ispisane podatke o voditelju obrade podataka te kontakt putem kojeg ispitanik može ostvariti svoja prava. Pritom nije potrebno pisati osobne podatke voditelja obrade, a to vrlo lako mogu biti i svi suvlasnici zgrade pa se može staviti zajednički mail kontakta. Nadalje, potrebno je staviti informaciju koja je svrha obrade, pravna osnova, koja su prava ispitanika te uputu da se cjelovite informacije nalaze na internetskoj stranici ili na drugom odgovarajućem mjestu.

Gdje možemo staviti snimač?

Ovo je vrlo važno pitanje prema zakonu koji vam nalaže da sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. To bi ukratko značilo da snimač morate postaviti u zaključanu prostoriju ili spremnik i da pristup istome mora biti ograničen. Podrazumijeva se, naravno, da sam voditelj ne smije koristiti snimke za bilo kakve druge svrhe izuzev opravdanih razloga utvrđenih zakonom. Nikako dakle nemojte dijeliti snimke po društvenim mrežama, čak i ako vam je netko ukrao bicikl na primjer. Mogli biste biti kažnjeni za to.

Što ako neki stanari ne žele videonadzor?

Ovo je zapravo vrlo čest slučaj, osobito u zgradama sa većim brojem stanova i stanara. Često se nađu pojedinci koji ne gledaju pozitivno na prijedlog snimanja. U takvim slučajevima zakon propisuje da za uvođenje videonadzora mora biti osigurana suglasnost najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova.

Koliko dugo se čuvaju podaci?

Zakon propisuje kako maksimalan period za čuvanje snimljenih podataka može biti šest mjeseci. Iznimke su eventualni slučajevi koji su definirani drugim zakonima ili situacije u kojima su snimke dijelom sudskog procesa ili nekog drugog pravnog postupka.

Što ako netko traži da se snimke izbrišu?

Može se dogoditi da osoba koja bila snimljena u prostoru zatraži brisanje snimki. Ukoliko snimka nije dio nekog postupka ili sačuvana od strane službenih osoba RH, dužni ste udovoljiti tom zahtjevu. Za bilo kakvu zlouporabu snimljenog materijala ili nepostupanje prema odredbama zakona, predviđene su i novčane kazne.

Sve gore navedeno je propisano sljedećim zakonima:

  • ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA
  • ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI
  • PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TEHNIČKE ZAŠTITE

Ivan Marić & Goran Švorinić

CDS Bond d.o.o.

Povezane novosti