Zaštita imovine i osiguranje javnih skupova

Zaštita imovine i osiguranje javnih skupova

U skladu sa Zakonom o javnom okupljanju i Zakonom o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima CDS-BOND d.o.o. daje usluge zaštitarske i redarske službe. Za potrebe organizatora javnog okupljanja stručni radnici izrađuju plan osiguranja za redarsku službu, kojim se određuje prostor, vrijeme, sredstva i druge potrebne sigurnosne prosudbe.

Tijekom održavanja javnih okupljanja licencirani i posebno obučeni zaštitari pružaju visoku razinu sigurnosti na sportskim, kulturnim, vjerskim i drugim manifestacijama na kojima profesionalno i stručno održavaju red i mir.