Usluge

Video Nadzor

Video nadzor kao jedan od sustava tehničke zaštite omogućuje prepoznavanje i identifikaciju počinitelja, arhiviranje digitalnog video zapisa u trajanju od 20 i više dana ovisno o kapacitetu instaliranog hard diska, te ukoliko dođe do kaznenog djela snimka može poslužiti kao dokaz u slučaju sudskog spora.

Korištenjem video nadzora ostvaruje se snažan psihološki učinak tako što potencijalnog počinitelja odbija od počinjenja kaznenog djela.

Video nadzor pozitivno utječe na efikasnost zaposlenika i smanjenje krađa. Istraživanja su pokazala da su stambeni i poslovni objekti bez video nadzora puno češće meta počinitelja kaznenih djela.

Jedna od prednosti je nadzor preko mobitela, gledanje live stream kamera preko smartphonea, sa bilo koje lokacije u svijetu.

Obratite nam se s povjerenjem jer tvrtka CDS-BOND d.o.o. osmišljava, projektira, isporučuje, izvodi, pušta u pogon i održava sve vrste sustava videonadzora

Pročitajte više

Alarmni sustavi

Alarmni sustavi se dijele na žične i bežične, a nerijetko mogu biti kombinacije jednih i drugih.

Žični sustavi su takvi da su komponente alarmnog sustava povezane kabelom na protuprovalnu centralu. Centrala je kabelom spojenja na napajanje 230V i telefonsku liniju.

Bežični sustavi i sve komponente ovog alarmnog sustava su bežično povezane na protuprovalnu centralu. Centrala je kabelom spojenja na napajanje 230V i telefonsku liniju.

Alarmi su naprave čija je zadaća upozoravanje na neka najčešće neželjena stanja.
Postoji mnoštvo različitih alarma, svjetlosnih, zvučnih, vibrirajućih, ili u obliku elektroničke informacije .
Upozorenja na preniske temperature do previsoke, upozorenje na prisutnost raznih plinova, dima, SOS dojave ili dojavljivanje kritičnih vrijednosti pri praćenju stanja pacijenta u bolnici.
Susrećemo protuprovalne i protuprepadne, vatrodojavne i protupoplavne alarme.
Najčešći oblik alarma, i zbog toga najčešća asocijacija na pojam alarmnih uređaja jesu upravo protuprovalni uređaji koji svjetlosno i zvučno, te raznim telefonskim, radio ili GSM dojavama uzbunjuju čuvare ili vlasnike neke imovine.

Pročitajte više

Alarmni dojavni centar

Srce sigurnosnog sustava je alarmni dojavni centar. Tu se objedinjuju podaci svih povezanih senzora kao što su detektori pokreta, detektori loma stakla ili magnetni kontakti.

U slučaju alarma, dežurni operater u dojavnom centru postupa po unaprijed definiranoj proceduri: upućuje poziv vlasniku štićenog prostora, alarmira sigurnosne službe i šalje interventnu ekipu na teren. Ako se kontakt ne može ostvariti u tom slučaju se na objekt šalju zaštitari koji imaju zadatak utvrditi provjeru sigurnosnog stanja štićenog objekta.

Osim upozorenja na opasnosti od kriminalaca, u današnje vrijeme postoji obilje drugih mogućnosti koje Vam nudimo. Moderne usluge i oprema mogu Vas upozoriti na dramatične promjene temperature, poplave, ugljični monoksid, nestanak električne energije ,curenja prirodnog plina i dima i vatre, nasilne ulaske i još mnogo toga. Možete primati ove informacije putem SMS poruka, e-maila, telefona , obavijesti putem mobilne aplikacije i putem izravne dojave na naš nadzorni centar.

Pročitajte više

Video dojavni centar

S ponosom možemo reći da je naš dojavni centar jedan od najmodernijih dojavnih centara u Hrvatskoj na koji imamo priključen iznimno veliki broj zadovoljnih korisnika.

Putem dojavnog centra vršimo 24-satni nadzor objekata putem protuprovalne, protupožarne i video nadzorne opreme.

Operateri u našem dojavnom centru od 0 do 24 budno prate situaciju na štićenim prostorima.
Istog trenutka pri pokušaju provale, oni zamjećuju provalnike ili provalnika, te uz sustav dojava alarmiranih zona mogu pratiti kretanje, način ponašanja i razinu opasnosti u kratkom vremenskom periodu, dok naš inteventni tim stiže na štićeni objekt.

Moramo naglasiti da tvrtka CDS-BOND d.o.o. svakodnevno prati svjetske trendove zaštite te ih primjenjuje u svojoj praksi, pružajući klijentima visok stupanj zaštite imovine i osoba.
Svi sustavi koje ugrađujemo imaju mogućnost nadzora iz našeg dojavnog centra što korisnicima osigurava tehničku podršku, pravovremenu servisnu i patrolnu intervenciju.

Pročitajte više

Kontrola pristupa

Sustavi za kontrolu pristupa služe za dodjeljivanje prava tko, kad i gdje može pristupiti štićenom prostoru. Evidentiraju uspješne i neuspješne pristupe štićenom prostoru. Kontrolom pristupa se regulira ulazak u i / ili izalak iz štićenog prostora. Ovaj sustav bi se trebao integrirati s ostalim alarmnim sustavima kao što su: protuprovalni i protuprepadni sustav, sustav video nadzora, sustav zaštite od požara, itd …

“HRN EN 50133” je serija standarda koja regulira sustave kontrole pristupa.

Definicija kontrole pristupa

Kontrola pristupa je način ograničavanja pristupa sustava fizičkih ili virtualnih resursa. U informatici , kontrola pristupa je proces kojim se korisnicima omogućuje pristup i određene povlastice u sustavima, resursima ili informacijama. Uz kontrole pristupa, korisnici moraju posjedovati vjerodajnice prije nego što im se može odobriti pristup. U fizičkim sustavima, te vjerodajnice mogu doći u mnogim oblicima, ali vjerodajnice koji se ne mogu prenijeti osiguravaju najveću sigurnost.

Na primjer, “ID” kartica može djelovati kao kontrola pristupa određenom štićenom objektu. Na ovaj način postoji mogućnost da se ovlaštenje prenese ili ukrade, tako da ovo nije najbolja metoda reguliranja kontrole pristupa.

Sigurnija metoda kontrole pristupa obuhvaća dva faktora autentifikacije. Osoba koja želi pristupiti štićenom objektu mora pokazati vjerodajnice i drugi faktor potvrditi identitet. Drugi faktor bi mogao biti kod pristupa PIN ili čak biometrijsko čitanje.

Kontrola pristupa

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena sastavni je dio modernih poslovnih sustava, i kao takav čini dio obrade poslovnih informacija poslovnog subjekta.
Uvođenjem sustava evidencije radnog vremena povećava se učinkovitost rada i produktivnost zaposlenika.

Evidencija radnog vremena

Video interfoni

Izbor video interfona obično odredjuju njegove karakteristike, kao što je dizajn i funkcija samog uređaja.

Izbor odgovarajućeg dizajna je veoma bitan korak. Vodi se računa o tome da će video interfon niz godina biti značajna dopuna vašeg interijera. Slično slikama ili drugim dekoracijama koje ističu stil i udobnost vašeg stambenog prostora. Ovaj uređaj zbog toga treba da bude na pristupačnom mjestu zbog samog rukovanja.

Za više detalja o ovom proizvodu obratite se našem stručnom CDS Bond timu.

Video interfoni

Intervencije

Po aktivaciji alamnih zona ili po uočenju nedopuštenog ulaska na štićeni prostor, istoga se trenutka na objekt upućuje interventna jedinica CDS-Bond-a.

Uz djelatnike našeg interventnog tima, o događanjima se obavještava i policija, koja upućuje patrolu na objekt.

Djelatnici dojavnog centra obavještavaju korisnika o događanjima na štićenom prostoru simultano sa razvojem događaja.

Naši djelatnici su zaštitari, obučeni i licencirani za rješavanje protupravnih radnji na objektima, te mogu djelovati brzo i efikasno kada situacija to zahtijeva.

Intervencije