Intervencije

Po aktivaciji alamnih zona ili po uočenju nedopuštenog ulaska na štićeni prostor, istoga se trenutka na objekt upućuje interventna jedinica CDS-Bond-a.

Uz djelatnike našeg interventnog tima, o događanjima se obavještava i policija, koja upućuje patrolu na objekt.

Djelatnici dojavnog centra obavještavaju korisnika o događanjima na štićenom prostoru simultano sa razvojem događaja.

Naši djelatnici su zaštitari, obučeni i licencirani za rješavanje protupravnih radnji na objektima, te mogu djelovati brzo i efikasno kada situacija to zahtijeva.