Zaštita osobnih podataka

U skladu s člankom 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (SL 119,4.5.2016) odlukom Uprave CDS Bond-a d.o.o. imenovan je službenik za zaštitu podataka.

 

Kontakt podaci:

CDS BOND D.O.O.
Ožujska 10
10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu podataka
Broj telefona: 099/3302-777
e-mail: szzop@bond.hr