Alarmni dojavni centar

Srce sigurnosnog sustava je alarmni dojavni centar. Tu se objedinjuju podaci svih povezanih senzora kao što su detektori pokreta, detektori loma stakla ili magnetni kontakti.

U slučaju alarma, dežurni operater u dojavnom centru postupa po unaprijed definiranoj proceduri: upućuje poziv vlasniku štićenog prostora, alarmira sigurnosne službe i šalje interventnu ekipu na teren. Ako se kontakt ne može ostvariti u tom slučaju se na objekt šalju zaštitari koji imaju zadatak utvrditi provjeru sigurnosnog stanja štićenog objekta.

Osim upozorenja na opasnosti od kriminalaca, u današnje vrijeme postoji obilje drugih mogućnosti koje Vam nudimo. Moderne usluge i oprema mogu Vas upozoriti na dramatične promjene temperature, poplave, ugljični monoksid, nestanak električne energije ,curenja prirodnog plina i dima i vatre, nasilne ulaske i još mnogo toga. Možete primati ove informacije putem SMS poruka, e-maila, telefona , obavijesti putem mobilne aplikacije i putem izravne dojave na naš nadzorni centar.